Kvalitetssäkra ditt IBM Maximo

TD Test är det automatiserade testverktyget för både IBM Maximo 7.x och nyaste IBM Maximo Application Suite.

Vad är TD Test?

TD Test är verktyget för automattester som fungerar lika bra för IBM Maximo 7.x som för nyaste IBM Maximo Application Suite.

Vill ni vara säkra på att era anpassningar fungerar lika bra i senaste versionen av IBM Maximo som i er föregående version är TD Test verktyget för Er!

TD Test är till exempel perfekt för att verifiera en lyckad uppgradering till MAS!

TDTest

Vad kan TD Test?

Testar Maximo med hjälp av Maximo

TD Test pratar via Maximo med både gränssnittet och affärsobjekten (MBO:er)

 • Maximos gränssnitt testas utan krav på webbläsare eller web-driver
 • Interna Maximo-funktioner kan testas via affärsobjekten (t.ex. Arbetsorder, FU, Förråd)
 • Återrapportering och historik av körda test
 • Hantering av testdata - t.ex. databasisolering som gör att databasen lämnas opåverkad efter test. Samma test och data kan köras om och om. Gammal testdata finns inte kvar och skräpar ner
 • Logghantering – samlar in logginformation för varje testögonblick för att underlätta eventuell felsökning.

  • Information kan hämtas från Maximo-, Java- och applikationsserverloggar
  • Loggutskrifter vid aktuell tidpunkt för körning finns sparad med enkel åtkomst.
  • Skärmbilder sparas för varje teststeg
  • Detaljnivån på loggar kan styras per test och påverkar inte Maximos allmänna logginställning.

Heltäckande automattester för Ert Maximo

Med TD Test kan du skapa heltäckande tester som verifierar de mest kritiska delarna i ert Maximo

TD Test stöder automattester som kontrollerar:

 • Maximos användargränssnitt (webb)
 • Funktioner och egenskaper i Maximos affärsobjekt (MBO)
 • Integrationer (MIF)
 • Systemfunktioner
 • Anpassningar (Java/Automatiseringsscript)
 • Konfigureringar
 • Era verksamhetsprocesser i Maximo

Rapportering

TD Test har en användarvänlig återrapportering av körda test

 • Intuitivt webbgränssnitt
 • Information visas per teststeg
 • Tydlig info om vad som gått fel
 • Aktuellt felmeddelande
 • Utdrag från logg vid feltidpunkt
 • Skärmbilder från Maximo sparas vid varje teststeg
 • Historik och resultat över tidigare körningar
Screenshot of TDTest

Automatiserade testkörningar

Med TD Test kan du enkelt och flexibelt välja hur du vill köra dina test.

 • Enkelt att köra vid behov som stöd vid utveckling och förändring
 • Automattester kan köras via automationsserver (t.ex. Jenkins) men det är inget krav.
 • Test kan köras enskilda eller grupperade (sviter)
 • Testkörningar kan schemaläggas
 • Automattester kan köras grafiskt via webb eller via konsol
Automattestkörning

Funktioner

Gear icon

Anpassningsbart

TD Test kan användas för att automattesta i princip vilken applikation som helst, men har framför allt mycket utbyggda funktioner för just IBM Maximo. Ni kan enkelt lägga till egna hjälpfunktioner med anrop direkt mot IBM Maximo för att säkerställa funktionaliteten av era anpassningar och verksamhetsprocesser.

Speed icon

Snabbt

Då våra tester använder IBM Maximos eget ramverk går tester mycket snabbare jämfört med tester som körs via en webbläsare. Vi har mätt upp tester som går upp till 100 gånger snabbare via TD Test.

Shield icon

Stabilt

TD Test kommunicerar direkt med IBM Maximo och inte via webbläsare och har därför inte de problem och brister som testramverk och verktyg som testar via sk webdriver (t.ex. Selenium och Katalon) har. IBM Maximos webbgränssnitt testas i samma stund som det genereras av applikationen, dvs innan det når en webbläsare. Detta gör testen både stabila, pålitliga och snabba.

Magnifying glass with dollar sign icon

Kostnadseffektivt

TD Test är enkelt att installera, är resurssnålt och kräver inga egna servrar eller hårdvara. Även utveckling av anpassade automattester för Er verksamhet kommer att göras tidseffektivt eftersom TD Test är lättförståeligt och intuitivt med fördefinierade metoder för kommunikation både mot IBM Maximos användargränssnitt och affärslogik.

User icon

Användarvänligt

TD Test har ett intuitivt gränssnitt med bland annat:

 • Tydlig återrapportering av körda tester

  • Uppföljning och översikt av historiska körningar

  • Exakt återkoppling till var ett test går fel

 • Loggöversikt och sammandrag

 • Skärmbilder från testkörningar finns sparade för varje teststeg

  Funktioner som förenklar hantering av testdata

Exempel på test

Exempel på test

En jämförelse mellan TD Test och andra sätt att automattesta Maximo

Funktioner

Tester med hjälp av webdriver (t.ex Selenium)

TD Test

Dynamisk anpassning av test efter gränssnittsförändringar i Maximo

Klarar att köra samma test mot olika Maximo-versioner utan omskrivning av test

Inbyggt stöd för test av Maximo-integrationer

Inbyggt stöd för test av Maximos affärslogik (backend)

Kan köra tester schemalagt utan krav på automatiseringsmotor (t.ex. Jenkins)

Återrapportering av test med utförlig körningsinformation (t.e.x för felsökning)

Tester som inte påverkar systemet/databasen

Test av olika webbläsare och webbläsarversioner

Kontakt

Vill ni veta mer om TD Test? Kontakta oss i dag!